شهروند، حقوق و وظایف

سخنرانی ریاست شورای شهر برزک

محمد عسلی رئیس شورای شهر برزک در آستانه سومین سال شروع به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا  از دوره سوم در مسجد جامع شهر برزک به ایراد سخنرانی پرداخت.

متن کامل صحبت های ایشان جهت اطلاع خوانندگان تقدیم می شود:

شورا از دیدگاه قران

قران شورا را به دو صورت معرفي مي كند

1)  افراد شايسته با ايمان كساني هستند كه اجابت نمودند نداي پروردگارشان را و امورشان را بين خود به شوري مي گذارند .»

2) پس به سبب رحمتي از خدا با آنان نرمي نمودي و اگر تندخوي و سخت دل بودي البته از دورت پراكنده مي شوند ، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت كن ، پس چون تصميم گرفتي بايد بر خدا توكل كني زيرا خدا ، توكل كنندگان را دوست مي دارد .»

شورا از دیدگاه قانون اساسی

اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

 تعریف شهروند وحقوق شهروندی

از ديدگاه «لورتس ميد» نظريه پرداز علوم اجتماعي ، شهروند فردي است كه بيشتر به دنبال تعهدات خود نسبت به اجتماع (با داشتن شغل، پرداخت ماليات، عوارض واطاعت از قوانين) است.

«دارندوف» در نقطه مقابل «ميد» شهروند را فردي مي داند كه بيشتر به دنبال طرح تقاضاهاي متفاوتي از دولت مي باشد.

بايد بدانيم صرفا با ساكن شدن در يك شهر واژه شهروند در مورد ما مصداق پيدا نمي كند! شهر نيز فقط ساختمان، جاده و خيابان نيست، شهر زنده و پوياست و اين تحرك و پويايي را از شهروند مي گيرد، شهروندي كه در پروسه مشاركت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي شهر خود، سرمايه گذاري مي كند و سود آن را كه رفاه، آسايش و توسعه است دريافت مي نمايد. در اين ميان هستند كساني كه شهرمان را ترك كرده و بذر سرمايه هايشان را جايي ديگر كاشته اند وهنگام مراجعت، شهر را به باد انتقاد مي گيرند. اين در حالي است كه خود را از پروسه توسعه شهر بيرون كشيده اند. و جالب آنكه همواره به دنبال قهرماني هستند كه از گرد راه برسد و همه مشكلات و موانع توسعه شهري را ازسر راه بردارد.

آيا ما تمثيل مردماني نيستيم كه نبخشيده و نكاشته منتظر برداشت و توسعه هستيم! غافل از اينكه «از ماست كه برماست» اما به جاي اينكه به تاريكي لعنت بفرستيم، كافي است هركدام شمع كوچكي روشن كنيم .

«شهروند» فعال است يعني وظايف و خواسته هايش را مي داند و از محدوديتها وسازوكارها آگاه است وبراي  پراكتيك كردن آنها برمي خيزد. اگر غير از اين باشد نمي توان نام شهروند را براو نهاد، بلكه او شهرنشيني بيش نيست كه مي خواهد آداب شهرنشيني و فرديت را در عصر مدرنيته، آن هم در شهر و در ميان جمع تجربه كند و اين يك خود يك پارادوكس است، پارادوكسي كه مي تواند يكي از عاملهاي عدم توسعه باشد.

حال اگر شهروندی برای حل مشکل خود به ما مراجعه کرد و با او آنچنان که شایسته «شأن شهروندی» است رفتار نکردیم، باید اذعان کرد که ما نیز اصول شهروندی را هنوز یاد نگرفته ایم، زیرا شهروند عزت، احترام، شخصیت و جایگاه خاصی دارد.

از مهمترين شاخصهاي گزارش توسعه انساني سازمان ملل «حضور مردم است» و هر جا كه حضور مردم نهادينه شده، مشكلات آنها با سرعت بيشتري حل گرديده است.

 

 

البته گاهي حقوق شهروندي و اجراي كامل يك قانون، نيازمند فرهنگ، امكانات و سازوكارهاي مربوطه است.

اما حقوق فرهنگی شهروندان به نظر می رسد زیربنای بسیاری از حقوق دیگراست، از این بگذریم که هرگاه نامی از فرهنگ به میان می آید در توصیف وتعریف این واژه سر از پا نمی شناسیم اما در وادی عمل تنها واژه ای که سرمایه گذاری کمتری برای آن می کنیم همین واژه ی «فرهنگ» است.

از دیگر حقوق شهروندی «اطلاع داشتن» است، یک شهروند حق دارد بداند مسئولین و منتخبین او در حیطه وظایف قانونی خود، چه می کند وبه اقتضای آن حق دارد انتقاد کند، اما اگر شهروند ببیند انتقادات او به جایی نمی رسد،کلاهش را که قاضی می کند ومی بیند هرچه بی خبر باشد بهتر است، عطای مطلع شدن و انتقاد سازنده را به لقایش می بخشد. بنابراین انتقادپذیربودن نیزاز اصول شهروندی است.

مديريت از راه ارزشها مهندسي ارزش

در اين مهندسي به عنوان يك فرايند نوپا مراحل به صورت ارزيابي عملكرد، ارزيابي هزينه، ارزيابي ارزندگي و ارزيابي ارزش انجام مي گيرد. براي دستيابي به ارزش بهينه بايد عملكردها به دقت تعريف شوند كه بدين منظور سئوالات زير به عنوان مثال مي بايست پاسخ داده شود: فلسفه اجرائي پروژه   چيست؟ هزينه آن چه مقدار است؟ ارزش بازدهي چه ميزان است؟ چه استفاده ديگري دارد؟ نياز به اجراي آن هست يا نه؟ نظر مردم نيز بايد اخذ شود چرا كه براي ارائه خدمات به مردم اين هزينه مي شود و يا اگر اجرا نشود چه مي شود؟ اميد است روزي بتوانيم كه الفباي مهندسي ارزش را نيز در اين شهر بشناسانيم و اجرا كنيم ...

عملکرد شورادر دو ساله اول دوره سوم:

1- تشکیل 30 جلسه رسمی با حدود 220 مصوبه  و دهها جلسه غیر رسمی 

2- آغاز عملیات عمرانی و آزاد سازی  پروژه های سرپل باغستان ، کوچه مسجد صاحب الزمان عج ، جاده توریستی سعد آباد در نتیجه برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون های مربوطه

3- اقدام در جهت معرفی و صدور گواهی جهت  شهروندان به ادارت بانکها و   ...

4- تخصیص و تحویل زمین به اداره هواشناسی پیگیری تا مرحله نصب تجهیزات مورد نیاز

5- اقدام در جهت حل مشکلات درمانگاه برزک از جمله دو پزشکه شدن در مانگاه آمبولانس و ساختمان

6-  نظارت بر عملکرد شهرداری بطور مستمر از طریق تماس تلفنی جلسات حضوری و حضور در شهرداری

7- اقدام در جهت واگذاری زمین و جذب تسهیلات ساختمان برای افراد بی بضاعت

8- اقدام در جهت جذب خیر جهت ساخت اورژانس بین جاده ای

9- اقدام در جهت جذب خیرین در جهت ساخت مراکز فرهنگی خدماتی، آموزشی و مذهبی در قالب نهاد مقدس مسجد در دو نقطه شهر

10- اقدام در جهت استقرار اداره دارائی و مرکز ترویج در شهر برزک

11- احداث پل پاکوه

12- تلاش مستمر در جهت محقق شدن باغ 400 هکتاری برزک

13- اقدام در جهت رفع مشکلات عدیده دانشگاه پیام نور

14- اقدام در جذب اعتبار در ساخت بند سر آسیاب

15- همکاری در جهت اعطا کشاورز کارت به کشاورزان

16- اقدام در جهت جذب تسهیلات برای خسارت دیدگان سیل و سرمازدگی

17- اقدام در جهت توزیع شیر یارانه ای برای شهروندان

18- اقدام در جهت اجرای طرح های آبخیز داری در بالادست برزک

19- جلوگیری از تعرضات بی حساب به اراضی عمومی

20-اعطای کمک های مالی به مدارس سطح شهر و تقبل 20 درصد از هزینه ایاب و ذهاب فرهنگیان

21- اقدام در جهت ساخت سوله ورزشی شهدا از طریق آموزش و پرورش

22- اعطائ کمک های مالی به تربیت بدنی و همکاری با تربیت بدنی در جهت آماده سازی فضاهای ورزشی سایت ورزشی واقع در گلدشت

23- اقدام در جهت صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای شهروندان 

+ نوشته شده توسط دبیر در سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 22:0 |